E-Nabiz

Aile hekimliği ceza puanları ne zaman sıfırlanır?

15.01.2022
Aile hekimliği ceza puanları ne zaman sıfırlanır?

Aile hekimliği ceza puanları ne zaman sıfırlanır, aile hekiminin ceza puanı ve aile hekiminin sözleşmesi gibi sorular hakkında detaylı bilgilendiriyoruz.

Aile hekimliği ceza puanları ne zaman sıfırlanır?

Öncelikle Aile Hekiminin bazı uyması gereken kurallar vardır bunlar:

 • Afiş ve duyuruları usule uygun asmamak
 • Mesai saatleri içerisinde ilca firma yetkililerini kabul etmemek
 • Beyaz önlük veya forma giymemek
 • Aile sağlığı merkezinin içerisinin usule uygun olmaması
 • Çalışma saatlerine uymamak
 • Yönetim karar defterinin uygun bir biçimde tutmamak
 • Görevleri ile ilgili olan kayıtları tutmamak
 • Kayıtlı olan vatandaşların kaydını güncellememek ve devretmemek
 • Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz katılmamak
 • Kalibrasyon yaptırmamak
 • Yeşil ve kırmızı reçete bulundurmamak
 • Eğitimlere katılmamak, devamsızlığı aşmak
 • Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları uygun muhafaza etmemek
 • Mevzuatta ki görevleri yerine getirmemek
 • Tüberküloz hastalarının gözetimini düzenli tutmamak
 • Yerinde sağlık hizmetlerini aksatmak
 • Evde sağlık hizmeti olan görevleri yerine getirmemek
 • Aile sağlığı merkezinin teknik donanımlarını ve eksiklerini tamamlamamak
 • İzinsiz işe gelmeme
 • Tarihi geçmiş aşı veya ilaç bulundurmak
 • Aşılama hızlarını mücbir sebep ve ihbar düzenlenmiş hal dışında %90’ın altına düşmek
 • Mal bildiriminde bulunmamak
 • Tıbbı atıkların kontrol yönetmeliğine uymamak
 • Sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak
 • Gebelik izlem oranlarını %90’ın altına düşürmek
 • Bebek-çocuk takip oranını %90’ın altına düşürmek
 • Hasta mahremiyetine uymama
 • Soğuk zincir kırılmasına sebep olma ve zincir kırılmasına sebebiyet verme
 • Tıbbi Deontoloji nizamnamesine uymama
 • Nöbete mazeretsiz gelmeme
 • İş arkadaşlarına hakarette bulunma
 • Göreve alkollü gelmek
 • Gerekçesiz rapor, belge düzenlemek
 • Geçmiş aşı ve ilaç kullanmak
 • Sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak
 • Sosyal medya araçları ile demeç vermek
 • Görev yerinde tehdit ve fiili harekete bulunmak

Gibi bazı sözlü ve fiziki hareketeler aile hekiminin ceza puanı almasına sebebiyet vermektedir. Ancak resmî gazete de yayınlana değişiklik ile birlikte bu sözleşme fesihleri 100 puandan 200 puana çıkarılmıştır. İki yıllık sözleşme dönemi içerisinde 200 puan alana aile hekiminin sözleşmesi feshedilmektedir.

Aile hekimleri kendilerine çıkarılan bu ihtara 60 gün içerisinde itiraz edebilir ve mahkeme yoluna başvurabilir. Ancak mahkeme yolu ile bu ceza puanları sıfırlanmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.