E-Nabiz

Abilify aile hekimi yazabilir mi

11.03.2022
Abilify aile hekimi yazabilir mi

Abilify aile hekimi yazabilir mi bu soruyu özellikle abilify ve içerik olarak benzer ilaçları kullananlar merak etmektedir. ABILIFY antipsikotikler olarak isimlendirilen ilaç grubunun içindedir. Bir uzman veya nörologun yokluğunda, aile hekimi atipik antipsikotikler, klozapin, olozapin, risperidon, ketiapin ve ziprasidon gibi ilaçları reçete ederek tedaviye başlayabilir, ancak 2018 kararı bu gücü sınırlandırmıştır. Buna göre bu yetki sınırlandırılmıştır. Doktorlar bu ilaçları yazabiliyorlarsa, ancak uzman raporu varsa ikiden fazla kutuyu geçmemelidir.

Aile hekimleri raporlu ilaç yazabilmekte midir?

Kronik hastalığı olan kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için bazı ilaçları almaları gerekir. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerde heyet raporları düzenlenir. Bu raporda teşhisler ve düzenli alınması gereken ilaç listeleri bulunur. Düzenlenen rapor sayesinde aile hekimine gelen hasta rapor içeriğindeki ilaçları yazdırabilirler. Aile hekimleri uzman onayını gerektirmeyen ve birinci basamak sağlık sistemlerinde tedavi edilebilecek hastalıklara karşın ilaç yazabilmektedirler.

Hasta daha önce psikiyatrik tedaviye başlamışsa hasta raporunda ilaçlar yer alıyorsa aile hekimi ilaçları yazabilmektedir.

Hastanın heyet raporunda yer alan ilaçları, uzmanlık alanına dahil olmasa bile aile hekimi yazabilmektedir.

Abilify aile hekimi yazabilir mi?

Aile hekimleri bazı ilaçları yazamazlar. Uzman görüşleri olmadan yazılamayan ilaç grupları vardır. Bu gruptaki ilaçları sadece uzman doktorlar yazabilmektedir. Abilify aile hekimi yazabilir mi? Uzman raporu gerektiren nörolojik ve psikiyatrik ilaçlaraile hekimlerince yazılamaz. Abilify da uzmanlarca yazılabilen ilaç grubuna girmektedir. Dolayısıyla aile hekimi Abilify yazamazlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.