E-Nabiz

Tahlil sonuçları ne zaman E-Nabız sistemine düşer?

14.12.2021
Tahlil sonuçları ne zaman E-Nabız sistemine düşer?

E-Nabız sistemi hayatımıza girdiği 2015 yılından beri bizlere önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu kolaylıklardan bir tanesi de muayene olmaya gittiğimiz hastanede bizlerden alınan numunelerin tahlil edildikten sonra buna internet ortamında kolaylıkla ulaşabilmemizdir. Peki alınan kan, idrar, gaita gibi numunelerin sonuçları ne zaman E-Nabız sistemine düşer?

Bu soruya net cevap vermek pek mümkün değildir. Çünkü bunu belirleyen birkaç tane etken vardır.

Tahlil sonuçları ne zaman E-Nabız sistemine düşer?

  1. Numunelerin alındıktan sonra laboratuvara ulaşma süresi. Bazı yoğun hastanelerde alınan kan, idrar gibi numuneler alındıktan hemen sonra değil biriktirilerek belli periyotlarda laboratuvara gönderilir. (Yarım saat gibi)
  2. Laboratuvara ulaşan numunenin öncelik sırası, sayısı ya da cihaz sayısı. Diyelim ki hastaneye gittiniz, hekiminiz bazı tahliller istedi. Numuneyi verdiniz. Ancak aynı anda o hastanedeki acil servisten, yoğun bakımdan ya da yataklı servislerden de gönderilecek numuneler olduğunu unutmayın. Acil servisten gönderilen numuneler genellikle daha önce çalışılır. Bu yüzden aciliyeti olmayan diğer numunelerin çalışılma süresi gecikebilir. Diğer etkileyen faktör de laboratuvardaki cihaz sayısıdır. Eğer laboratuvarda yeterli sayıda cihaz yoksa bu da sonuçlarınızın çıkma süresini etkileyecektir.
  3. Alınan numunenin cinsi. Sağlıkla ilgili okuryazarlığı az olan kişiler her numunenin aynı sürede çıkabileceğini düşünüyorlar. Ancak aslında bu yanlış bilgidir. Numunelerin çalışılma süresi farklı farklıdır. Örneğin hemogram sonucu 15-20 dakika gibi kısa sürede cihazdan çıkarken, biyokimya, hormon gibi testler daha geç çıkabilmektedir. Genetik testler daha da geç çıkabilmektedir.
  4. Çıkan sonucun onaylanması ya da tekrar çalışılması. Verdiğiniz örneklerin sonuçları bazen çok yüksek ya da çok düşük olabilir. Bu aşırı değerlerin cihazdan mı yoksa gerçekten yüksek mi olduğunu saptamak için alınan numuneler tekrar çalışılabilmektedir. Aşırı değer olmamasın sonucu laboratuvar sorumlusu tarafından sonuçlar onaylanır ve sisteme yüklenir.

Verdiğiniz örnekler yukarıda bahsettiğim çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bu yüzden sizden alınan örneklerin sonucunun ne zaman çıkacağını ve E-Nabız’ a yükleneceği hakkında net bir cevap vermek zordur. Ancak rutinde alınan kanlar birkaç saate sonuçlanır ve E- Nabız sistemine düşer. Her şeye rağmen E-Nabız sistemi hayatımızda önemli kolaylık sağlamaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.