E-Nabiz

E-Nabız Turist hasta takip sistemi

27.12.2021
E-Nabız Turist hasta takip sistemi

Son zamanlarda sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ve küreselleşme faktörü ile kaliteli sağlık hizmetlerini farklı ülkelerden temin edebilme ve imkânı sunmuş ve bütün dünya da sağlık sektörüne olan talep artmıştır. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlar hale gelmiştir.

E-Nabız Turist hasta takip sistemi

Ülkemizde de sağlık sektörü ciddi bir ivme kazanmıştır. Öyle ki bu alanda ülke sıralamalarında 1 numaraya yükselmek, 1,5 milyon kişiye sağlık alanında hizmet sunmak, 10 milyar dolar kazanç sağlamak 2023 hedefleri arasına girmiştir. Ülkemizin tüm bu hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve var olan politika stratejilerin iyileştirilmesi, verilerin toplanması toplanan bu verilerin analiz edilmesi bu konuda önem arz etmektedir.

Ayrıca sağlık kuruluşlarımızda sadece ülkemiz hastalarına değil yabancı hastalarımıza da hizmet verilmektedir. Ayrıca yabancı hastalarımıza sunulan hizmetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması, ek ödemelerin doğru bir şekilde aktarılması, özel, kamu, üniversite hastaneleri farketmeksizin, tüm sağlık kuruluşlarının kodunu seçip verilerin doğru işlenmesi halinde Bakanlık veri tabalarına göndermeleri gerekmektedir. Bugüne kadar olan yabancı hastalarımızın Yabancı Hasta Takip Sistemi (YHTS) ve e nabız üzerinden Bakanlığın veri tabanına iletmekteydi.

Oluşabilecek ve oluşması muhtemel hataların önlenmesi adına Yabancı Hasta Takip Sistemi kapatılarak verilerin tümünün e nabız üzerinden aktarılmasına karar verilmiştir. E nabız sistemi aynı zamanda Yabancı Hasta Takip Sisteminin de uygulama alanını kaplamasından ötürü böyle bir karar alınmıştır.

Yine e nabız üzerinden 101 Hasta Paketi içinde yer alan yabancı hastaların verilerinin Saye Esdata üzerinden e nabıza, sgk, medula, e reçete sistemlerine gönderilir.

Aynı zamanda yabancı uyruklu misafirlerimiz için e devlet imkânı da sunulmaktadır. Yerli bir ikametgâh adresi bulunan yabancı uyruklu misafirlerimiz için kamu kurumlarının istediği belgeleri hazırlayarak PTT şubelerinden kendilerine e devlet şifresi de alabilirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.