E-Nabiz

E Nabız Onam formu nerede yazar ?

27.12.2021
E Nabız Onam formu nerede yazar ?

Onam formu; rıza anlamına da gelen onam formu, sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşların teşhisleri tedavi yöntemleri ve türleri her bir tedavi yöntemi için gereken işlemler, her bir tedavi yöntemi için yapılan işlemlerin yarar ve zararları, tedavi esnasında gelişmesi muhtemel komplikasyonlar yani hastanın aldığı tedavi hakkındaki her bilgiyi doktorundan öğrenerek bu duruma rızasının olup olmaması hakkında bilgilendirme yazısına onam formu denilmektedir.

E Nabız Onam formu nerede yazar ?

Onam formu hasta ya detaylı bilgi verildikten sonra anladığı teyit edilerek hastaya veya hastanın vasi’sine imzalatılır. Her müdahale için ayrı onam formu doldurulmalıdır, genel bir onam formu geçerli değildir. Hasta ameliyat ile tedavi edilecek ise doktoruyla görüştükten sonra ayrıca anestezi uzmanıyla görüşerek anestezi doktorundan da tam bir şekilde bilgi almalıdır. Aynı şekilde hasta anestezi için de bir rıza metni okumalı ve imzalamalıdır.

Rıza metni yani onam formu; ameliyat olacak hastalara, anestezi alacak hastalara, yatarak tedavi edilecek hastalara, endoskopi ve transfüzyon işlemleri öncesinde doldurulması gereken önemli bir evraktır. Onam formunu dolduran hasta aldığı tedaviden memnun kalmama ve ya onam formunda yazılı olan herhangi bir komplikasyon gelişmesi halinde itiraz etme hakkına sahip değildir. Tam bir şekilde hazırlanmış onam formu hastanın bilgisi ve imzası dahilinde olması nedeniyle itiraza açık değildir ancak onam formunda yazılı olmayan hatalı tedavi hatalı işlem vb. durumlarda hasta şikayetlerini bildirmekte özgürdür.

Bilgilendirme ve rıza metni şu şekilde doldurulur ;

İşlemi yapacak doktorun adı soyadı, işlemin adı, varsa işlem alternatifleri, işlemin yapıldığı esnada gelişebilecek komplikasyonlar, hastanın adı soyadı ve imzası, işlemin kaç saat süreceği, rızanın alındığı tarih ve saat yer almalıdır.

Son zamanlarda küresel olarak savaştığımız Covid-19 virüs aşısını olmak isteyen vatandaşlardan da onam formu doldurmaları istenmektedir. Salgından kısa süre sonra geliştirilen aşının henüz yan etkileri öngörülemediğinden aşı olup olmamak kişinin kendisine bırakılmış ve önceden yan etkileri olabileceği hastaya onam formu şeklinde bilgilendirmesi yapılmıştır.

Sağlık bakanlığının dijital hasta kayıt sistemi olan e nabız sisteminde kullanıcının koşulları kabul edip imzaladığı onam formlarına ulaşmak mümkün değildir. İmzalanan formlar hastanın tedavi olduğu hastanede hastanın kendi dosyasına kaldırılmakta ve belli bir süre muhafaza edilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.