E-Nabiz

Başka şehirde aile hekimine gitmek

31.01.2022
Başka şehirde aile hekimine gitmek

Başka şehirde aile hekimine gitmek, aile hekimi misafir hasta nedir ve aile hekimi misafir olmayan hastalar gibi sorular hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. 28539 sayılı ve 25.01.2013 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde, “Aile hekimliği birimine kişi kaydına ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar” başlıklı 8. madde ile “Daimî ikametgahından veya Türkiye’de geçici olarak ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın bir aile hekiminden misafir olarak sağlık tedavisi görür.” içerikli 6. Fıkrasına göre misafir hastalardan ücret alınmaz ve mevzuat gereği misafir hasta kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilirler.

Başka şehirde aile hekimine gitmek

Ancak, İstanbul gibi büyük şehirlerin ilçelerinde ikamet edenler ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, ilçeler misafir başvurusunda tek bölge olarak kabul edildiğinden, sadece kendi aile hekimini kullanabilir ve misafir hasta kabul edilmez.

Aile hekimi misafir hasta nedir?

Asıl ikamet adresinin dışında ikamet etmekte olan, iş veya turistik amaçlarla 6 aydan kısa süreyle başka bir şehirde bulunan kişiler misafir hasta olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir sağlık sıkıntısı oluşması durumunda en yakın aile hekimlerine giderek ihtiyacı olduğu tedaviyi alabilmektedirler. Kesin hasta olarak kayıt edilmemektedirler.

Aile hekimi misafir olmayan hastalar

  • Gittikleri yerde 6 aydan daha fazla ikamet eden ve herhangi bir aile hekimliğinde kaydı bulunan kişiler.
  • Asıl ikamet yerinden başka bir yerde 6 aydan daha fazla ikamet eden ve herhangi bir aile hekiminde kaydı olmayan kişiler. Eğer aile hekimi tarafından aile hekimlerinde kayıt olabilme şartlarını taşıyorlarsa bu kişiler kesin kayıtlı olarak sisteme kayıt edilir ve muayene işlemleri bu kayıttan sonra yapılmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.