E-Nabiz

Aile hekimi ödeme sözleşme yönetmeliği

07.02.2022
Aile hekimi ödeme sözleşme yönetmeliği

Aile hekimi ödeme sözleşme yönetmeliği

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin genel amacı, Sağlık bakanlığı tarafından, aile hekimliği uygulama kapsamına dahil edilen ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan aile hekimleri aile sağlık biriminde çalışacak olan kişilere yapılması planlanan ödemeler, izinler, fesih şartları, sözleşme esasları, aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı merkezinde çalışacak olan sağlık görevlilerine yapılması planlanan ödeme usul ve esasları belirlemek ve uygulamaya konmasını sağlamaktır.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğince Belirlenen Temel Hususlar

1 Temmuz 2021 yılı itibari ile Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine göre aile hekimlerinin kronik hastalık yönetimine parametreler eklenerek, ücret artışını sağlayabilecekler.

Yeni bir yerleşim yerinde açılan Aile Sağlığı Merkezinde görev alacak olan aile hekimi ve diğer aile sağlık çalışanları, kendilerine eş değer farklı bir Aile Sağlık Merkezinde çalışan meslektaşı ile aynı ücrete tabi tutulması Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğince kararlaştırılmış oldu. Böylelikle aile hekimlerinin aktif rol almasının yanında vatandaşlar için yeni hizmet birimleri de açılmış oldu. Yeni açılan birimlerin tercih edilebilirliği artırılması, merkezlerin konforlu hale getirilmesi de yine Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği tarafından incelenen diğer hususlardır.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine göre bir diğer husus ise herhangi bir Aile Sağlığı Merkezinde görev alan aile hekimi, diğer meslektaşlarından ayrılarak, 7 gün için değil 14 gün için vekaletname düzenleyebilecek.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.